Vakleerkracht bewegingsonderwijs Ons sbo | 8 - 16 uur

Ben jij op zoek naar een baan waarin je jezelf verder kunt ontwikkelen? Werk jij graag samen en wil jij een actieve bijdrage leveren aan het realiseren van een veilig leerklimaat waarin kinderen kansen krijgen om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen? Maak jij samen met ons het verschil?

15LO Ons sbo
€ 2738 - € 4206
0,2 - 0,4
2022-06-01T00:00:00Z

Jouw Functie

Wij zijn op zoek naar een extra vakleerkracht bewegingsonderwijs. Leerlingen op Ons sbo krijgen minimaal 2 lesuren per week gymlessen van een bevoegde (ALO) leerkracht. Op dit moment hebben we 1 vakleerkracht beweging. We hebben nog ruimte voor 0,4 fte aanvullende vakleerkracht beweging om alle leerlingen van voldoende beweeglessen te voorzien.
Naast leerkracht beweging en het geven van gym-en bewegingslessen ben je volwaardig lid van het team Ons sbo. Ook draag je daarmee mede verantwoordelijkheid voor uitvoering van de koers Ons sbo. In het bijzonder de invulling van de Gezonde school en het naleven van een gezonde leefstijl. Daarmee het meedenken over bewegen in en om de school, de fysieke ruimte en mogelijkheden van bewegen en gezondheid gedurende de hele lesweek van leerlingen.

Hier kom jij te werken

Wij zijn een school voor speciaal basisonderwijs. Bij ons op school komen leerlingen met specifieke hulpvragen. Onze leerlingen hebben om diverse redenen extra ondersteuning nodig. In een rustige, gestructureerde en veilige leeromgeving streven wij ernaar om elk kind op eigen wijze tot leren en ontwikkelen te laten komen.
Op Ons sbo hebben we expertise in huis om samen met onze partners te werken aan de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Onze leerlingen krijgen onderwijs aangeboden welke past bij het ontwikkelingsperspectief van een leerling.
Succeservaringen opdoen, talenten ontdekken en trots zijn op wie je bent zijn bij ons op school belangrijke uitgangspunten.
Als je bij ons de school binnenkomt zie je leerlingen die handelend bezig zijn, we werken praktijkgericht. Op deze manier sluiten wij zo goed mogelijk aan bij de echte wereld en zijn onze leerlingen betekenisvol bezig.
Op onze school vind je leerlingen met verschillende achtergronden, we zijn een afspiegeling van de maatschappij. We erkennen deze verschillen en hebben oog voor elkaars achtergrond. We omarmen de verschillen en leren op deze wijze van én met elkaar.

Wat verwachten wij

• Een collega die affiniteit heeft met leerlingen in het speciaal basisonderwijs.
• Een teamspeler, die inspirerend is voor leerlingen en andere leerkrachten.
• Een teamlid die mee wil denken en mee wil doen in de doorontwikkeling van bewegend leren en de Gezonde school.

Wat bieden wij

• Een fijne school met veel ruimte voor ontwikkeling.
• Een school waarin je echt het verschil kunt maken voor onze leerlingen.
• Extra tijd en aandacht voor startende leerkrachten.
• Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-PO.
• Volop ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze stichting.

Samenwerken is voor ons geen uitzondering, maar een vanzelfsprekendheid. We zijn ervan overtuigd dat je samen verder komt dan alleen.
Samenwerken staat op Ons sbo centraal. Dit kan zowel binnen de groep zijn, maar ook groep overstijgend. Samen tot een succes komen vinden wij belangrijk, want ook binnen de maatschappij bereik je samen vaak de mooiste resultaten.
Als team bundelen wij onze krachten, waarin iedereen met eigen expertise de school en de leerling tot het juiste niveau kan brengen.
Door de wereld in de school te halen inspireren we onze leerlingen en zorgen we voor betekenisvolle leermomenten. We hebben hierbij een brede blik naar buiten en omarmen zowel de directe schoolomgeving als organisaties en bedrijven met specifieke kennis.
Onze deuren staan altijd open voor geïnteresseerde collega's uit het reguliere onderwijs en het speciaal onderwijs. Door het gesprek met elkaar aan te gaan hopen we nog meer aan te kunnen sluiten op de andere vormen van onderwijs. We staan altijd open om te leren en om onze kennis over te dragen aan anderen.
In ons multidisciplinair team zijn naast leerkrachten en ondersteuners een aantal andere disciplines vast aanwezig;
- Gedragsdeskundige
- Psychodiagnostisch medewerker
- Psycholoog
- Fysiotherapeut
- Logopedist

We zijn daarnaast een erkende opleidingsschool. Ons team staat open voor en is geschikt om een student of startende leerkracht op de juiste wijze begeleiding te bieden.
Op onze school praten we mét leerlingen in plaats van over leerlingen. Door onze kind-ouder-leerkrachtgesprekken zijn leerlingen (mede)eigenaar van hun eigen leerproces.
Goed oudercontact is voor ons essentieel om onze leerlingen te kunnen begeleiden onderhouden met ouders houden wij zoveel mogelijk rekening met de achtergronden van het gezin.

Contact

Voor meer informatie over onze school kun je terecht op onze website www.onssbo.nl. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Simone Mante, directeur Ons sbo, via simone.mante@inos.nl, of met Jeroen Noordermeer, vakleerkracht Bewegingsonderwijs, via jeroen.noordermeer@inos.nl

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst.
Bij gelijke geschiktheid genieten interne sollicitanten de voorkeur.

De planning van de gesprekken is als volgt:
• week 19/20 Gesprekken met interne sollicitanten
• week 21 Gesprekken met externe sollicitanten als de gesprekken van week 20 niet tot een invulling van de vacature hebben geleid
• week 22 Uitloopweek
We streven naar een afronding van de sollicitatieprocedure eind week 22
.

 

Voor interne sollicitaties klik hier.

INOS

Ons sbo maakt deel uit van INOS, stichting katholiek onderwijs in Breda. INOS helpt leerlingen hun talenten te ontdekken en begeleidt hen in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke mensen, die in een steeds veranderende wereld blijven leren, verschillen accepteren en respectvol samenleven. Daarnaast kan jij met je loopbaanvraagstukken bij Phoenix (expertise- en loopbaancentrum van INOS) terecht en zo jezelf verder ontwikkelen.

ONZE VACATURES

 

Staat jouw vacature er niet bij?
Schrijf je in!